زروان: پدر هورمزد

زروان: پدر هورمزد,زروان کیست,زروان چیست,زروان در اسطیر ایران,زروان در اساطیر آریایی,سایت توره اساطیر باستان,
 در اساطیر #آریایی باستان و دیانت #زرتشتی اعتقاد به #زروان جایگاهی جالب توجه دارد اما باید اقرار کرد که با نقاط مجهول بسیاری نیز همراه است.#زروان در یک تعریف کوتاه خدای "زمان" است. در &
توره اساطیر باستان
منو کاربری