اسطوره شناسی دی ماه

اساطیر آریایی,اعتقادات زرتشتی,اساطیر ایران,اساطیر ایران باستان,خدایان ایران باستان,آیین زرتشت,باورهای زرتشتی,ایزد میترا,الهه میترا,خدابانو میترا,میترا کیست,دی,اسطوره شناسی دی,دادار یکتا,جشن دیگان,هورمزد,توره,توره اساطیر باستان,
همانگونه که می دانیم در تقویم گاهنباری #آریایی و اعتقاد #زرتشتی طلوع اولین صبح پس از بلندترین شب سال موعد ولادت ایزد #میترا و خورشید است. ماه پر طراوت #دی پس از این وقت خجسته برای ایرانیان باستان پر
توره اساطیر باستان
منو کاربری