تومور

تومور,تومور بابا,اساطیر آلبانی,تنبرا,بوکورا,اساطیر تورکی,توره,اساطیر توره,
 #تومور یا #تومور_بابا نام یکی از خدایان در اساطیر #آلبانی است. گفته میشود نام او از کوه توماچوس برداشته شده و از ریشه تاریک یا به لاتین تِنِبرا گرفته شده است. بابا تومور پیرمردی با ریش بلند و س
توره اساطیر باستان
منو کاربری