لاکشمی

لاکشمی,هندو,آیین #هندو,تری_دیویا,اساطیر هندو,لاکشمی کیست,
در اساطیر #هند و دیانت #هندو شاید هیچ خدابانویی والاتر و محبوب تر از #لاکشمی نباشد. روایات مربوط به او به گونه ای وی را پرداخته اند که به مقدس ترین و مورد احترام ترین شکل ممکن جلوه کند.#لاکشمی را در #
توره اساطیر باستان
منو کاربری