شاماران: ایزدبانوی دانش

شاماران: ایزدبانوی دانش,شاماران,ایزدبانوی دانش,اساطیر ماد,اساطیر میانرودان,اساطیر ایران باستان,خدایان ماد,ایزدان ایرانی,توره اساطیر باستان,
شاماران (یا شاهِ ماران) در اساطیر تمدن  ماد خدابانوی دانش است.  وی داننده ی تمام رازهای زمین و بسیار زیباروست،  چنان که هر مردی آرزوی فقط یک بار دیدار وی را داش
توره اساطیر باستان
منو کاربری