فنریر: قاتل اودین

فنریر: قاتل اودین,فنریر,گرگ افسانه ای,اساطیر وایکینگ,اساطیر نورس,خدایان نورس,خدایان وایکینگ,اسطوره شناسی اسکاندیناوی,توره اساطیر باستان,
فنریر گرگی غول آسا در افسانه‌های  نورس است که در ادای منظوم و ادای منثور از  او به عنوان پدر دو گرگ دیگر، اسکول و هاتی، و فرزند  لوکی یاد شده است.  
توره اساطیر باستان
منو کاربری