خدابانو تیا

تیا,اساطیر یونان,اساطیر تایتانها,اولمپ,هایپریون,هلیوس,سلن,ائوس,یوریفائسا,خدابانو تیا,خدابانو تیا کیست؟,توره اساطیر باستان,توره,
شخصیت #تیا از خدابانوان عصر #طلایی در اساطیر #یونان باستان و از نسل #تایتان ها است. گرچه پس از نبرد اساطیری خدایان عصر جدید با تایتان ها و آغاز حکومت اولمپیان کمتر انسانی تایتان ها را مورد ستایش و پرس
توره اساطیر باستان
منو کاربری