خدابانو هرا

تمدن یونان,اساطیر یونان,پانتئون,خدایان اولمپی,خدابانو هرا,خدابانو آفرودیت,هومر,بازو مرمرین,توره,توره اساطیر باستان,
فرهنگ باستانی تمدن #یونان همواره به عنوان یک فرهنگ سطح بالا و مدعی رعایت حقوق بشر در مقابل دیگر تمدنهای همزمان خود محسوب میشده است. یونانیان قوانین مدنی معین و منصفانه ای داشتند و شهروندان یونانی طبق
توره اساطیر باستان
منو کاربری