آنوبیس: خداوندگار مردگان

آنوبیس: خداوندگار مردگان,آنوبیس,خداوندگار مردگان,اساطیر مصر,خدایان مصر,اسطوره شناسی مصر,آنوبیث,خدای مرگ مصر,خدای مردگان مصریان,آنوبیس کیست,توره اساطیر باستان,
شاید بتوان  آنوبیس را یکی از شناخته شده  ترین اساطیر باستانی در عصر حاضر دانست. نام این خداوندگار  شغال سر  مصر حتما یک بار به گوش هر کسی رسیده است.
توره اساطیر باستان
منو کاربری