پولودنیتسا

پولودنیتسا,اساطیر اسلاو,اساطیر لهستان,اساطیر صربستان,اساطیر چک,اساطیر بلغارستان,اساطیر روسیه,اساطیر اسلواکی,دیو,توره اساطیر باستان,توره,
 #پولودنیتسا یک شخصیت افسانه ای در اساطیر اقوام #اسلاو و کشور های مختلفی همچون #لهستان، #صربستان، #چک، #بلغارستان، #روسیه، و #اسلواکی شناخته شده است. پولودنیتسا به معنی دیو است. زن جوانی که لباسی
توره اساطیر باستان
منو کاربری