آتنا: خدابانوی عقل

آتنا: خدابانوی عقل,آتنا,خدابانوی عقل,اساطیر یونان,خدایان یونان,اسطوره شناسی یونان,یونان باستان,توره اساطیر باستان,
 در اساطیر  یونان،  آتنا یکی از محبوب ترین و شایسته ترین خدابانویان المپی و حامی  شهر آتن است. اما با این حال در تمام نقاط یونان برای وی معابد باشکوهی &nbs
توره اساطیر باستان
منو کاربری