آماتراسو: خدابانوی آفتاب

آماتراسو: خدابانوی آفتاب,خدابانوی آفتاب در اساطیر ژاپن,اساطیر ژاپن,آماتراسو کیست,معرفی آماتراسو خدابانوی آفتاب,معرفی آماتراسو,سایت توره,
بی شک بزرگترین و والاتبارترین #کامی در آیین #شینتو و اساطیر #ژاپن را میتوان #آماتراسو (Amaterasu) دانست. وی به عنوان خدابانوی خورشید به همراه برادران خود #تسوکویومی و #سوسانو مهمترین تثلیت کامی های اص
توره اساطیر باستان
منو کاربری