کوجیکی کتاب اساطیر ژاپن

کوجیکی کتاب اساطیر ژاپن,کوجیکی,کتاب اساطیر ژاپن,اساطیر ژاپن,کوچیکی چیست,کتاب اساطیر باستان ژاپن,
کوجیکی (Kojiki) به نوعی کتاب مقدس مذهب #شینتو محسوب میشود و کاملترین شرح از روایات مربوط به کامی ها و یوکای ها و شخصیت های اسطوره ای #ژاپن را در خود گرد آورده است.این کتاب در قرن هشتم میلادی توسط دبیر
توره اساطیر باستان
منو کاربری