فرانک

اساطیر آریایی,دیانت زرتشتی,فرانک,جهانشاه فریدون,شهبانوی مادر ایرانی,آبتین,شاهدخت تورانی,اساطیر شاهنامه,ضحاک,برمایه,قیام کاوه,توره,توره اساطیر باستان,
یکی از معروفترین زنان اساطیر #آریایی و دیانت #زرتشتی در جایگاه \"مادر\" را باید #فرانک دانست. #فرانک، شهبانوی مادر ایرانی و همسر #آبتین، مادر جهانشاه #فریدون است. #بندهشن او را شاهدختی از اهالی #توران
توره اساطیر باستان
منو کاربری