هاناهاکی

اساطیر ژاپن,هاناهاکی,بیماری افسانه ای,عشق,توجیح رومانتیک بیماری سل,توره توره اساطیر باستان,
 حقیقتی است که اساطیر #ژاپن عرصه ای پر از روایات عجیب و غریب و اغلب ترسناک است! اما مردم تمدن ژاپن از دوران باستان تا کنون این روایات را سینه به سینه نقل کرده اند. #هاناهاکی عنوان یک بیماری افسا
توره اساطیر باستان
منو کاربری