اشوزوشت: جغد مقدس

اشوزوشت: جغد مقدس,اشوزوشت,جغد مقدس,اساطیر آریایی,اساطیر ایران,توره اساطیر باستان,
در اساطیر  آریایی بعضا شاهد باور به حیوانات معینی هستیم که به صورت خاصه آفریده و  تقدیس شده ی ایزدان و هورمزد بوده و از جایگاه والایی در دیانت زرتشتی برخوردارند.  ا
توره اساطیر باستان
منو کاربری