فنریر: گرگ اهریمنی

فنریر: قاتل اودین,فنریر,قاتل اودین کیست,فنریر چیست,فنریر در اساطیر نورس,فنریر در اساطیر اسکاندیناوی,فنریر در اساطیر وایکینگ,فنریر در اساطیر ژرمن,سایت توره اساطیر باستان,
در اساطیر #اسکاندیناوی  صحبت از اهریمنان بسیاری به میان آمده است. در  میان آنها گرگ غول پیکر #فنریر شناخته شده ترین است. اصولا برای مردم  
توره اساطیر باستان
منو کاربری