ننه

ننه,اساطیر ارمنی,آسترال,خدابانوی جنگ,واناتور,ایننه سومری,توره,اساطیر توره,
در اعتقاد پانتئون اساطیر #ارمنی بسیاری از وجودان آسترال باستانی از تمدنهای همسایه قدیمی تر به عنوان خدایان پذیرفته شده اند. یکی از شواهد این ادعا اعتقاد به خدابانویی با نام #ننه است. #ننه برای اقوام
توره اساطیر باستان
منو کاربری