ییلان آنا: رهبر مارها

ییلان آنا: رهبر مارها,ییلان آنا کیست,ییلان آنا چیست,ییلان آنا در اساطیر تورک,ییلان آنا در اساطیر ترک,ییلان آنا را بشناسید,ییلان آنا کیمدی,اساطیر تور,خدایان تورک,خدایان ترک,اساطیر ترک,سایت توره اساطیر باستان,سایت توره,
در متولوژی #تورک یکی از بزرگترین  شخصیت های اولی و بزرگ را میتوان مار نامید. مار در اسطوره شناسی تورک جزو اولین نمادها  و مشخصه های دنیای زیرین میباشد. د
توره اساطیر باستان
منو کاربری