ایسیس: خدابانوی وفاداری

ایسیس: خدابانوی وفاداری,ایسیس,خدابانوی وفاداری,اساطیر مصر,اسطوره شناسی مصر,خدایان مصر,اساطیر باستان,توره اساطیر باستان,
به جرئت میتوان  ایسیس را محبوب ترین و مشهور ترینِ خدابانویان در میتولوژی  مصر  باستان لقب داد. پرستش او مورد توجه تمام سلسله های فراعنه  در حکومت قدیمی بوده و حتی در
توره اساطیر باستان
منو کاربری