اکو

اساطیر یونان,اوریدها,خدابانو هرا,زئوس,سیزائرون,اکو چیست؟,اکو کیست؟,نارسیسیس,پژواک,توره اساطیر باستان,توره,اکو,
#اکو ی زیبارو در باور اساطیر #یونان شخصیتی معروف از پریان کوهستان یا نژاد #اورید بوده است. او از ملازمان شهبانوی خدایان #هرا نیز محسوب میشد. اکو از سوی #زئوس خدای خدایان مامور شده بود تا هنگام عشق باز
توره اساطیر باستان
منو کاربری