راوانا: شاه خدایان

راوانا: شاه خدایان,رامایانا کیست,راوانا کیست,راوانا: شاه خدایان در اساطیر هند,شاه خدایان در اساطیر هند,اساطیر هندوستان,اساطیر هند,خدایان هندو,آیین هندو,توره اساطیر باستان,مرجع اساطیر باستان,
یکی از  دوا های شناخته شده در مسلک  هندو و اساطیر  هند و  سریلانکا شاه   راوانا است. شاید برای هندیان راوانا همان دیو اهریمن خوی باشد که با   رام
توره اساطیر باستان
منو کاربری