گئوکرن: درخت زندگی

گئوکرن در اساطیر آریایی,گئوکرن در اساطیر ایران,گئوکرن چیست,هوم سفید چیست,هوم سفید در اساطیر,هوم سفید در اساطیر ایران,هوم سفید در اساطیر آریایی,اساطیر آریایی,اساطیر ایران,توره اساطیر باستان,مرجع اساطیر باستان,
در اساطیر تمام دنیای باستانی،  عنصر \"درخت\" همیشه جایگاه ویژه ای داشته. هیچ ملتی  را نمی یابیم که به وجود یک درخت اساطیری (به هر نحوی)  اعتقاد نداشته باشد. در بعض
توره اساطیر باستان
منو کاربری