سروش: ایزد پیام آور

سروش: ایزد پیام آور,سروش,ایزد پیام آور,اساطیر ایران,اساطیر آریایی,اساطیر فارس,خدایان ایران باستان,خدایان آریایی باستان,خدایان فارس,توره اساطیر باستان,
 در اساطیر باستانی  آریایی  سروش ایزدی والا تبار و شناخته شده است.  او پیک راستین  هورمزد و ملازم همیشگی  وهومنه است.  سروش را در مزدی
توره اساطیر باستان
منو کاربری