آپولو

آپولو,خدای جوانی,اساطیر یونان,لتو,پیتون,مخترع ساز,مخترع چنگ,مخترع تار,زئوس,المپ,فوبوس,خدای فن بیان,توره اساطیر باستان,توره,
شایسته است اگر #آپولو را در یک کلام \"خدای جوانی\" در اساطیر #یونان باستان بدانیم! چرا که او صاحب هر چیزیست که در منظر فرهنگ یونانی برای یک \"جوان\" برازنده است. او زیبا روی و چشمگیر است! قدی بلند و بدنی
توره اساطیر باستان
منو کاربری