یی: ایزدبانوی ماه

یی: ایزدبانوی ماه,ایزدبانوی ماه,یی,اساطیر چین,خدایان چین,اسطوره شناسی چین,توره,
در یکی از داستان‌ها،  یی ایزد نجومی، در ازای دواکسیر حیات برای  استفاده خود و همسرش، قبول کرد کاخی تابستانی برای شی وانگ مو بسازد.  چانگ
توره اساطیر باستان
منو کاربری