شوکا

اساطیر هند,دیانت هند,اعتقادات هندی ها,لرد ویشنو,کالکی,کالکی کیست؟,شوکا,شوکا کیست؟,سیندور,توره اساطیر باستان,توره,
می دانیم که به اعتقاد دیانت #هندو و اساطیر #هند، دهمین آواتار از لرد#ویشنو یعنی #کالکی تظاهر همان منجی آخرالزمان نوید داده شده در اغلب ادیان است. اساطیر هندی از نشانه های ظهور منجی بیان می دارند که طو
توره اساطیر باستان
منو کاربری