آدیتی

سانسکریت,ودیک,اساطیر هند,اساطیر یونان,اساطیر اروپا,اساطیر ایران,میترا,وایو,خدابانو دانو,آدیتی,خائوس,ایندرا,سوریا,آگنی,یاما,وارونا,توره اساطیر باستان,توره,
میدانیم قدیم ترین پانتئون در اعتقادات مردم بسیار باستانی #سانسکریت و پدران اقوام \"هندو اروپایی\" خدایان #ودیک (ودایی) هستند. اینگونه نیست که خدایان ودایی شخصیتهای جدا از پانتئون متاخر #هندو و اساطیر #
توره اساطیر باستان
منو کاربری