کجور

شینتو,اساطیر ژاپن,کجور,یوکای,آیین شینتو,خدایان ژاپن,کجور کیست,توره اساطیر باستان,توره,
یکی از معروفترین شیاطین مورد اعتقاد در مسلک #شینتو و اساطیر #ژاپن، #کجورو است. این #یوکای شاید در در نگاه اول حتی بسیار فریبنده به نظر برسد! کجورو در هیبت زنی با اندام دلفریب و موهای شبق گون بسیار بل
توره اساطیر باستان
منو کاربری