توناتیو

توناتیو,اساطیر آزتک,پرسونیفیکیشن,خورشیدهای پنجگانه,کتزال ـکواتل,اساطیر سرخپوست,توره,توره اساطیر باستان,
شخصیت #توناتیو برای فرهنگ #آزتک و اقوام سرخپوست آمریکای جنوبی به منزله پرسونیفیکیشن خورشید حاضر در آسمان بوده است. طبق روایت تناسخ های آفرینش در اساطیر آزتک ها و افسانه \"خورشیدهای پنجگانه\" میتوانیم تو
توره اساطیر باستان
منو کاربری