لیند ورم

لیند ورم,اساطیر وایکینگ,اساطیر اسکاندیناوی,وایکینگها,لیند ورم چیست؟,لیندر ورم کیست؟,تمدن اسکاندیناوی,توره اساطیر باستان,توره,
#لیند_ورم (Lindworm) در اساطیر #وایکینگ و تمدن #اسکاندیناوی نژادی از اژدهایان دارای شعور و فرهیخته است! هر چند لیندورم ها عموما اژدهایانی خبیث و بدطینت هستند اما آنان به زبان انسانها و خدایان تکلم میک
توره اساطیر باستان
منو کاربری