گانیمد

گانیمد,اساطیر یونان,تروا,هومر,حماسه ایلیاد,زئوس,آکویلوس,اولمپ,نژاد فناپذیران,اسطوره هندو اروپایی,لرد کریشنا,توره,توره اساطیر باستان,
افسانه سرگذشت شخصیت #گانیمد در اساطیر #یونان باستان حقیقتا منتقل کننده مفاهیم بسیاری از منظر اجتماعی و اعتقادی است. گانیمد جوانی از طبقه متوسط جامعه از اهالی #تروا بود. در اغلب تعاریف او خانواده متمو
توره اساطیر باستان
منو کاربری