اودین

اساطیر اسکاندیناوی,تریاد,اودین,ویلی,وه,عصر تایتانها,نسل یوتون,توره,اساطیر توره,
همانند بسیاری از پانتئونهای آسمانی خدایان در اساطیر ملل، در اساطیر #اسکاندیناوی نیز تبار اصلی خدایان با یک \"تریاد\" از همراهی سه \"برادر خدا\" آغاز میشود. #اودین، #ویلی و #وه فرزندان #بور و #بستلا با قی
توره اساطیر باستان
منو کاربری