کوکولکان

خدایان سرخپوستان,خدایان باستان,آزتک ها,مایا ها,سرخپوست ها,توره اساطیر باستان,
کوکولکان یکی از خدایان اساطیری میان سرخپوستان آمریکای مرکزی بوده  که در اعتقادات اقوام کیچه، مایا وآزتک جای داشته‌است.  معنی کوکولکان مار بالدارمی‌باشد.در آثار مکتو
توره اساطیر باستان
منو کاربری