هفائیستوس: خدای آهنگری

هفائیستوس: خدای آهنگری,هفائیستوس در اساطیر یونان,هفائیستوس کیست,اساطیر یونان,خدایان یونان,سایت توره,سایت توره اساطیر باستان,
یکی از شاخص ترین خدایان #یونان باستان #هفائیستوس است. روایات بسیاری پیرامون خدای صنعت و آتش شکل گرفته اما با تمام این اوصاف او خدایی نیست که معابد بسیاری داشته باشد یا از محبوبیت بالایی
توره اساطیر باستان
منو کاربری