مهر: خدابانوی خورشید

مهر: خدابانوی خورشید,خدابانوی خورشید,مهر,اساطیر فارس,اساطیر ایران,اساطیر آریایی,خدایان ایران باستان,خدایان آریایی,توره اساطیر باستان,
توره به مناسبت فرا رسیدن بلندترین شب سال و جشن یلدای باستانی تقدیم میکند در اساطیر  آریایی باستانی (ماد، پارس و پارت)،  میترا یا  مهر ، خدابانوی&
توره اساطیر باستان
منو کاربری