کرونوس

افسانه خورده شدن فرزندان توسط والدین,کرونوس,اساطیر یونان,تایتان ها,زئوس,اساطیر آریایی,دروج دیو,هورمزد,اهورا,مشی و مشیانه، اولین انسانها,توره,توره اساطیر باستان,
افسانه خورده شدن فرزندان توسط والدین، مسئله حیرت انگیزی است که در بسیاری از نقاط اساطیر ملل شاهد آن هستیم. گویا که چنین موضوعی برخاسته از نقطه ای از تاریخ اندیشه انسان است. شخصیت #کرونوس از اساطیر #ی
توره اساطیر باستان
منو کاربری