نبرد تیر و اپوش

اساطیر آریایی,اساطیر ایران باستان,تیر یشت,اوستا,تیر,تیر کیست؟,تیر چیست؟,اپوش,تیشتر,هورمزد,آناهید,توره اساطیر باستان,توره,
در عرصه اساطیر #آریایی به تصدیق \"تیر یشت\" از #اوستا ی مقدس می دانیم که آبادانی امروز پهنه ی گیتی وامدار نبرد کیهانی عظیمی است که روزگاری در آسمان مینوی رخ داده است. در این نبرد که روزهای طولانی به درا
توره اساطیر باستان
منو کاربری