ناگا

باکوناوا,باکوناوا چیست,اساطیر فیلیپین,بابیلان,ناگا,راهو,کتو,اساطیر هندو,بودا,اساطیر بودایی,توره اساطیر باستان,توره,
#باکوناوا یک #اژدهای مار مانند در اساطیر #فیلیپین است.  اعتقاد بر این است که عامل کسوف، زلزله، باران و باد است.  حرکات باکوناوا به عنوان یک سیستم تقویم ژئومانتیک برای فیلیپینی‌ها
توره اساطیر باستان
منو کاربری