شهر بزرگ مکه

خدا بانو عزی,اقوام عرب,شبه جزیره عرب,تمدن عرب,باورهای شبه جزیره عرب,خدابانوی ماترون,شهر بزرگ مکه,خانه کعبه,اساطیر عرب,توره اساطیر باستان,توره,
خدابانو #عزی در باور تمدن باستانی اقوام #عرب شبه جزیره، به اقتضای نامش، عزیزترین و والاترین وجود آسترال پس از ذات #الله (جلّ جلاله) تلقی می شده است. خدابانوی ماترون شهر بزرگ و بازرگانی #مکه کاروان ها
توره اساطیر باستان
منو کاربری