زیپه توتک

اقوام سرخپوست,اساطیر سرخپوست,تمدن آزتک,اساطیر آزتک,زیپه توتک,تزکاتلیپوکا,زیپه توتک کیست؟,توره اساطیر باستان,توره,
به اعتقاد اقوام #سرخپوست تمدن #آزتک، خداوندگار #زیپه_توتک یکی از چهار خدای (یا خدابانو) برادر بزرگ خالق زمین و آسمان است. البته که همگی این خدایان در اصل #تزکاتلیپوکا نام دارند و زیپه توتک، خدای
توره اساطیر باستان
منو کاربری