زرتشت

زرتشت,ادیان زرتشت,اریایی ها,اساظیر اریایی,اهورامزدا,هورمزد,امشاسپند,سپندارمذ,ایزدبانو زامیاد,زامیاد,مادر زمین کیست/,اشتاد,یشت,اوستا,توره اساظیر باستان,
در عرصه دیانت #زرتشتی و اساطیر #آریایی تقدس خاصی برای عناصر تشکیل دهنده طبیعت تعریف شده است. آب، آتش، گیاه و چارپایان هر کدام وجهی از احترام واجب را وامداری می کنند و حفظ آنان بر هر مومن زرتشتی واجب ا
توره اساطیر باستان
منو کاربری