خدای پاترون

انکی,اساطیر سومریان,عقاید سومری ها,انکی کیست,آنوناکی,خدای پاترون,اریدو,اساطیر میانرودان,فرهنگ میانرودان,پانتئون,پانتئون اکدی ائا,انکی به چه معناست,حماسه انوما الیش,آپسو,خدابانو نینورشگ,توره,توره اساطیر باستان,
شایسته است اگر #انکی را عمده ترین و محبوب ترین خدایان برای فرهنگ و تمدن باستانی #سومر بدانیم‌. او یکی از خدایان والاتبار تثلیث #آنوناکی است و امروزه بیشترین اطلاعات باقی مانده برای ما از شرح شخصی
توره اساطیر باستان
منو کاربری