خدای مردگان کیست؟

کوجیکی,اساطیر ژاپن,تمدن ژاپن,شینتو,خدابانو ایزانامی,ایزانامی کیست؟,خدای مردگان کیست؟,یومی,جهان یومی,توره اساطیر باستان,توره,
#کوجیکی از اساطیر تمدن #ژاپن باستان و عقاید مسلک #شینتو بیان می دارد که خدابانو #ایزانامی علیرغم مقام والایش به عنوان خدابانوی مردگان، همواره از حضور در جهان #یومی منزجر و غمگین بود و آن را زندان ابدی
توره اساطیر باستان
منو کاربری