بانوهوروتات

بانوهوروتات,خرداد,اساطیر آریایی,زرتشت ها,اهورا مزدا,فراخکرت,اساطیر زرتشت,بانو هوروتات کیست؟,توره اساطیر باستان,توره,
امشاسپند بانو #هوروتات یا #خرداد در عرصه اساطیر #آریایی و آموزه های #زرتشتی از والاترین وجودان روشنی و مظهری از صفت \"کمال و رسایی\" دادار یکتا، #اهورا_مزدا است. از تمامی عناصر مقدس گیتی، قدرت خرداد در
توره اساطیر باستان
منو کاربری