بادالیسک

بادالیسک,بدالیسک,بادالیسک کیست؟,اساطیر اروپا,اساطیر ایتالیا,اساطیر آلپ,آلپ,آندریستا,توره اساطیر باستان,توره,
#بادالیسک یا #بدالیسک موجودی عجیب در اساطیر #ایتالیا میباشد. مردم آلپ مرکزی او را با پوست بز، دو شاخ کوچک، یک دهان بزرگ و چشمانی درخشان توصیف میکنند. طبق افسانه ها، بادالیسک در جنگلهای اطراف آن
توره اساطیر باستان
منو کاربری