اولو کایین

بورکوت,اساظیر تورک,خدای عقاب,روح نگهبان,ساخا,یاکوت ها,اولو کایین,خدای اسمان,شامانها,کایرا,رقص هالای,کاراکوش,اسظوره شناسی تورک,توره اساظیر باستان,
#بورکوت خدای عقاب در اساطیر #تورک است . خدای عقاب بورکوت نماد خورشید و قدرت است. عقاب را نماد خاقان و خان   یا نماد روح نگهبان و عدالت می دانند. در فرهنگ #ساخا  یا همان تورک های #یاکو
توره اساطیر باستان
منو کاربری