اعتقادات یانتئون ها

اساطیر یونان,پانتئونها,آلوس,اودیسه هومر,پوسایدون,هیپوتس,آلوس کیست؟,هزیود,زئوس,هرمس,اعتقادات یانتئون ها,توره اساطیر باستان,توره,
به عنوان یک دیتی موکل بر \"باد\" در اساطیر و پانتئون #یونان باستان شاید تا کنون کمتر کسی نامی از #آلوس شنیده باشد. اما این خدا در #اودیسه هومر به عنوان خداوندگار قدرتمند باد و \"پسرعمو\"ی #پوسایدون معرفی
توره اساطیر باستان
منو کاربری