اساطیر یوروب ها

اقوام یوروب,اساطیر آفریقا,اساطیر شاخ آفریقا,اوریشا,خدابانو اویا,اویا کیست؟,اساطیر یوروب ها,اعتقادات یوروب ها,تمدن آفریقایی ها,توره اساطیر باستان,توره,
برای اقوام #یوروب و تمدن شاخ #آفریقا شاید هیچ #اوریشا ی مونثی به اندازه خدابانو #اویا محبوب نباشد. اویا اوریشای سرخ خدابانوی موکل بر باد و حرکت دهنده طوفانها و امواج است. اراده او کانوها را در سواحل ب
توره اساطیر باستان
منو کاربری