ارباب حلقه ها

ترول,اساطیر اسکاندیناوی,ترول کیست؟,یوتون,ارباب حلقه ها,وارکرفت,هری پاتر,تورس,زبان فودارک,الف ها,دورف,توره اساطیر باستان,توره,
#ترول شخصیتی فراطبیعی و افسانه‌ای در اساطیر #اسکاندیناوی کهن است. ترول به صورت عامه مترادفی منفی از #یوتون تلقی می‌گردد، البته امروزه ترول در رسانه‌ها به انواع مختلف به تصویر کشیده شده&
توره اساطیر باستان
منو کاربری